news9W dniu 21.04.2011r. odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych działających w Spółce LW Bogdanka z dwoma przedstawicielami Rady Nadzorczej, panią Jadwigą Kalinowską i panem Adamem Partyką. Tematem spotkania były uchwały jakie podjęła Rada Nadzorcza na ostatnim posiedzeniu.

Pełna treść komunikatu: tutaj.

news15Związki Zawodowe działające w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, będąc w porozumieniu, zwracają się do Państwa (Zarządzających OFE) z prośbą o spotkanie robocze w możliwie krótkim terminie.

Pełna treść pisma: tutaj.

news23Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych smacznego jajka, mokrego dyngusa załodze Kopalni „Bogdanka” składa Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

– Życzenia

news9Działając wspólnie, Zakładowe Organizacje Związkowe Spółki wzywają do niezwłocznego wycofania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w sprawie zmian w statucie Spółki z dnia 04.04.2011r. dotyczącego wykreślenia ze statutu Spółki uprawnień pracowników do wybierania i odwoływania członków jej organów tj. członka zarządu i dwóch członków rady nadzorczej.
Załączniki:
– Pełna treść Pisma.

news1Związki Zawodowe działające w Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zwracając się do załogi naszej Kopalni z prośbą o dobrowolną pomoc finansową przeznaczoną na leczenie ciężko chorego kolegi Wojciecha Gorala.
„Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi”
Załączniki:
– Pełna treść Apelu

news15Związki Zawodowe reprezentujące pracowników Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zwracają się do Zarządu z następującym postulatem: Podjęcie przez Zarząd spółki wszelkich działań zmierzających do realizacji nagrody finansowej dla pracowników Spółki lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za wypracowanie zysku w 2010 r.
Załączniki:
– Pismo do Zarządu
– Pismo do Rady Nadzorczej

news22Związek Zawodowy Górników informuję, że w dniu 14 marca 2011r. w obecności wychowawczyni Pani Magdaleny Wójcik choremu Karolowi zostały przekazane:
– rower stacjonarny
– krzesło obrotowe
Sprzęt został zakupiony ze środków zebranych na balu charytatywnym organizowanym przez nasz Związek. (więcej…)

news21W dniach 16-18 marca 2011r w Ośrodku „Ogrodzisko” w Wiśle odbyło się szkolenie Członków Komisji Rewizyjnych i Członków Zarządu. Organizatorem szkolenia była Fundacja Na Rzecz Intergracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy.Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. reprezentowały 3 osoby. (więcej…)

news1W dniach 10 – 11 marca 2011r w Hotelu „Secession” w Łęcznej odbyło się szkolenie zorganizowane przez Radę Krajową Związku Zawodowego Górników. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu udział wzięło 16 pań, członkiń naszego Związku. Temat szkolenia to „ Kobiecy Styl Zarządzania” – Promocja Zakładowej (więcej…)