Wyjaśnienie

news9Wybrani przez załogę członkowie Rady Nadzorczej LW „Bodanka” S.A. w osobach:
– Pani Jadwiga Kalinowska i
– Pana Adama Partyki
głosowali za przyjęciem uchwały Nr 102/VII/2011 pozytywnie opiniującej wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pozostawienie całości zysku za rok 2010 w Spółce z przeznaczeniem na jej rozwój.
Załącznik: Wyjaśnienie.