WŁADZE

Skład Zarządu ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A.

 

1. Świrszcz Jacek – Przewodniczący
2. Zawrotniak-Bogusz Justyna – Wiceprzewodniczący
3. Grygiel Bartłomiej – Wiceprzewodniczący
4. Pondel Bartłomiej – Wiceprzewodniczący
5. Wietrzyk Robert – Wiceprzewodniczący
6. Kość Marcin – Wiceprzewodniczący
7. Reszko Arkadiusz – członek Prezydium
8. Ćwirzeń Paweł – członek Zarządu
9. Pelica Arkadiusz – członek Zarządu
10. Witkowski Paweł – członek Zarządu
11. Ziółkowski Rafał – członek Zarządu
12. Karczewski Kamil – członek Zarządu
13. Pietrzykowski Marcin – członek Zarządu
14. Ikwanty Kamil – członek Zarządu
15. Burs Grzegorz – członek Zarządu
16. Szponar Michał – członek Zarządu
17. Cieśluk Łukasz – członek Zarządu
18. Zielony Tomasz – członek Zarządu
19. Taracha Kamil – członek Zarządu
20. Jadwiżuk Grzegorz – członek Zarządu
21. Zielony Marek – członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A.

 

1. Szmuc Katarzyna – Przewodnicząca KR
2. Haładus Marek – Z-ca Przewodniczącej KR
3. Ławniczak Agnieszka – Członek KR
4. Jasielski Maciej – Członek KR
5. Pondel Łukasz – Członek KR