Informacja dla załogi

news15W dniu 10.05.2011r. obyło się na stołówce górniczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. na którym między innymi przegłosowano uchwałę odnośnie zmian w Statucie Spółki. Pełna treść informacji: tutaj.