Ogłoszenie o spotkaniu

news1Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zaprasza swoich członków związku na spotkanie w celu wręczenia legitymacji związkowych. Zaproszenie dotyczy osób, które wstąpiły w szeregi ZZG w okresie od 1 stycznia 2010 do chwili obecnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 21.05.2011r (sobota) o godz.1530 na Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóżnie.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do dnia 19.05.2011r.(czwartek) .
Siedziba ZZG tel. 56-95 , 56-97.

Osoby, które nie dostarczyły zdjęć prosimy o jak najszybsze ich dostarczenie do Związku Zawodowego .