news1Uwaga – Uczestnicy Biesiady! Podajemy rozkład jazdy autobusów na Biesiadę Związkową w dniu 25.11.2017r  do Urszulina Zajazd „Drob”.

Łęczna: parking przy cmentarzu godz. 1450
Chełm: ul. Zachodnia  godz. 1420 trasa przez Wierzbicę i Cyców
Lublin: ul. Prusa parking PZMOT godz. 1420

Powroty od godz. 2200

news1INFORMACJA

Komisja Skrutacyjna powołana do przeprowadzenia wyborów delegatów Związku Zawodowego Górników w Polsce LW „Bogdanka” S.A. informuje, że:
w wyborach uzupełniających w dniu 14.11.2017r delegatami zostali:

Oddział G-1
Szponar Michał

Oddział PST/DOM/GWK
Rzędzian Leszek

Oryginał protokołu wyborów uzupełniających znajduje się w siedzibie Związku.

W imieniu Komisji Skrutacyjnej

Wiceprzewodniczący Zarządu ZZG – Bogusław Szmuc


news1Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. informuje, że jest współorganizatorem

II Barbórkowego Turnieju w Tenisie Stołowym

Termin: 18.11.2017r godz. 900
Miejsce: Szkoła Górnicza w Łęcznej- sala gimnastyczna.
Zapisy: Siedziba ZZG tel.  56-95, lub 509-313-441 Kol. Krzysztof Pinkas

Uczestnikami turnieju mogą być tylko członkowie ZZG.

Zapisy do dnia 13.11.2017r

news1Prezydent podpisał 23 października 2017 ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24  października 2017 r. Od tego momentu osoby uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.

Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Można je składać w centralach spółek i  kopalniach objętych ustawą – lista punktów w załączeniu.

O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach.

Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.

Deputat to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę.

Dodatkowe informacje publikowane są na stronie Ministerstwa Energii (http://www.me.gov.pl/) – pod adresem http://www.me.gov.pl/node/27679.

 

Najnowsze informacje wraz z terminami przyjmowania wniosków można znaleźć również na stronach Ministerstwa Energii pod adresem – http://www.me.gov.pl/node/27692.

 

Punkt Obsługi w Bogdance

czynny jest w stołówce górniczej w godz. otwarcia: 8-14 (pon, wt, śr, pt) zaś w czwartki: 8-18.

Została uruchomiona również infolinia (od pon do pt – w godz. 8-14) – 81 462 53 00

 

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty związane z rekompensatami z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (w tym wzór wniosku).
Wzór wniosku do wydruku – wersja PDF
Instrukcja – informacja o miejscach, gdzie można złożyć wniosek oraz jak go wypełnić
Plakat