Zawarte Porozumienia z Zarządem Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.