news8Jak co roku ZZG organizuję Festyn Rodzinny „Lato w Rogóżnie”. Serdecznie zapraszamy!
Pełna treść ogłoszenia i wszystkie szczegóły – tutaj.

news1W związku z małym zainteresowaniem spotkaniem nowych członków nad jeziorem Rogóżno w dniu 21 maja 2011r, Związek Zawodowy Górników informuje, ze w/w spotkanie odbędzie się w innym, późniejszym terminie.

Załącznik: Odwołanie spotkania.

news9Wybrani przez załogę członkowie Rady Nadzorczej LW „Bodanka” S.A. w osobach:
– Pani Jadwiga Kalinowska i
– Pana Adama Partyki
głosowali za przyjęciem uchwały Nr 102/VII/2011 pozytywnie opiniującej wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pozostawienie całości zysku za rok 2010 w Spółce z przeznaczeniem na jej rozwój.
Załącznik: Wyjaśnienie.

news15W dniu 10.05.2011r. obyło się na stołówce górniczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. na którym między innymi przegłosowano uchwałę odnośnie zmian w Statucie Spółki. Pełna treść informacji: tutaj.

news1Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zaprasza swoich członków związku na spotkanie w celu wręczenia legitymacji związkowych. Zaproszenie dotyczy osób, które wstąpiły w szeregi ZZG w okresie od 1 stycznia 2010 do chwili obecnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 21.05.2011r (sobota) o godz.1530 na Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóżnie.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do dnia 19.05.2011r.(czwartek) .
Siedziba ZZG tel. 56-95 , 56-97.

Osoby, które nie dostarczyły zdjęć prosimy o jak najszybsze ich dostarczenie do Związku Zawodowego .

news9W dniu 21.04.2011r. odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych działających w Spółce LW Bogdanka z dwoma przedstawicielami Rady Nadzorczej, panią Jadwigą Kalinowską i panem Adamem Partyką. Tematem spotkania były uchwały jakie podjęła Rada Nadzorcza na ostatnim posiedzeniu.

Pełna treść komunikatu: tutaj.

news15Związki Zawodowe działające w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, będąc w porozumieniu, zwracają się do Państwa (Zarządzających OFE) z prośbą o spotkanie robocze w możliwie krótkim terminie.

Pełna treść pisma: tutaj.

news23Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych smacznego jajka, mokrego dyngusa załodze Kopalni „Bogdanka” składa Zarząd Związku Zawodowego Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

– Życzenia