Zmiany w Zarządzie

news1W dniu 25.01.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu VII kadencji oraz powołania Zarządu na VIII kadencję.

Z dniem 4 marca br. do składu Zarządu VII kadencji dołączy pan Roger de Bazelaire, a w dniu 11 marca pan Krzysztof Szlaga. Po wejściu w życie tych zmian, Zarząd VII kadencji będzie pracował w następującym składzie:

– pan Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu,

– pan Waldemar Bernaciak – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki,

– pan Roger de Bazelaire – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,

– pani Krystyna Borkowska – Zastępca Prezesa Zarządu – Główny Księgowy,

– pan Krzysztof Szlaga – Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji oraz

– pan Lech Tor – Członek Zarządu wybierany przez pracowników.

Od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 r. będzie pracował Zarząd VIII kadencji w składzie:

– pan Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu,

– pan Waldemar Bernaciak – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki,

– pan Roger de Bazelaire – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,

– pan Krzysztof Szlaga – Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji.

W celu pełnej lektury artykułu, zainteresowanych zapraszamy do jego źródła: tutaj.