Zjazd na dół Rodzin

news1Związek Zawodowy Górników w Polsce LW „Bogdanka” S.A. informuje, że ZJAZD NA DÓŁ RODZIN odbędzie się w dniu 22.11.2015 r. (niedziela).

Zapisy w siedzibie ZZG od dnia 02.11.2015r (poniedziałek).

Osoba zgłaszająca (tylko członek ZZG) powinien podać swoje dane kontaktowe.
Pierwszeństwo zapisu mają osoby, które nie były zakwalifikowane do zjazdu w ubiegłym roku.
Ilość miejsc ograniczona.

Przy zapisach należy podać następujące dane osoby zjeżdżającej:
1. Nazwisko i imię,
2. Pesel,
3. Seria i Numer Dowodu Osobistego.

UWAGA !!!
1. Osoby zjeżdżające muszą posiadać Dowód Osobisty celem okazania podczas badań.
2. Odzież ochronną należy zabezpieczyć we własnym zakresie.

BRAK WOLNYCH MIEJSC