Zjazd na dół Rodzin

news1Związek Zawodowy Górników w Polsce LW „Bogdanka” S.A. informuje, że ZJAZD NA DÓŁ RODZIN odbędzie się w dniu 19.11.2017 r. (niedziela).

Zapisy w siedzibie ZZG od dnia 23.10.2017r (poniedziałek) od godz. 6:00.

Osoba zgłaszająca (tylko członek ZZG) powinien podać swoje dane kontaktowe.
Ilość miejsc ograniczona.

Przy zapisach należy podać następujące dane osoby zjeżdżającej:
1. Nazwisko i imię,
2. Pesel,
3. Seria i Numer Dowodu Osobistego.

UWAGA !!!
1. Osoby zjeżdżające muszą posiadać Dowód Osobisty celem okazania podczas badań.
2. Odzież ochronną należy zabezpieczyć we własnym zakresie.
3. Pierwszeństwo przy zapisach będą miały osoby, które nie korzystały ze zjazdów w latach 2015-2016.

BRAK WOLNYCH MIEJSC NA ZJAZD!