Zgoda Zarządu Spółki na dofinansowania z Funduszu Socjalnego od dnia 27.06.2020r