Zapraszamy do wypełnienia deklaracji

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji. W menu na górze pojawiła się nowa zakładka „RODO„. Znajdują się w niej dokumenty do wypełnienia.

 

Deklarację, załącznik 1 oraz załącznik 2 należy wydrukować, wypełnić i złożyć w siedzibie ZZG w Bogdance. W deklaracji wypełniamy część I i III. Wstawiać aktualną datę.
W załączniku dot. karty LOTOS w rubryce Nr ewidencyjny UCZESTNIKA, wpisujemy nr komputera. Ilość kart – wpisujemy 1.
Wypełnienie tych dokumentów w domu uprości nam pracę i skróci kolejki, natomiast jest niezbędne dla wszystkich naszych związkowców. Jest to dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celów statutowych i innych określonych w punkcie 3. Klauzuli RODO.