Zakup sortów mundurowych górniczych

news30Osoby zainteresowane zakupem szytych na miarę sortów mundurowych górniczych proszone są o składanie wniosków, wraz z kopią Dyplomu Nadania Stopnia Górniczego do Działu Zakupów (IZ) pok. nr 209. Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.lw.com.pl (Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 19/2010) lub w biurze oddziału. Wypełnione wnioski należy składać u Planistek.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków mija 30 maja 2017r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić 50-35

*Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 19/2010 odpłatność pracownika wynosi 33% kosztów zakupu. Przy czym dofinansowanie przez spółkę w wysokości 67% można uzyskać nie częściej niż raz na siedem lat (od kwoty dofinansowania pracownik płaci podatek na ogólnych zasadach).