Szkolenie związkowe 13-14.04.2018r

W dniach 13-14.04.2018r w Hotelu „DROB” w Urszulinie odbyło się dwudniowe szkolenie w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów” finansowane ze Środków Unii Europejskiej, temat „Prawo pracy”.

W szkoleniu udział wzięło 16 osób z naszego związku. Kierownikiem projektu była Katarzyna Gawryluk a tajemnice i zawiłości Temidy uchylał przed nami Paweł Galec. Poruszano wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem roli partycypacji pracowniczej.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu prawa pracy, które budzą największe trudności z ich prawidłową wykładnią oraz są najbardziej przydatne w prawidłowym funkcjonowaniu w zakładzie pracy- zarówno z punktu widzenia pracownika jak i przedstawiciela związku zawodowego. Poruszono tematy takie jak: problematyka urlopu na żądanie – przepisy a rzeczywistość, nowelizacja Kodeksu Pracy dotycząca umów na czas określony- wypowiedzenie, porozumienie zmieniające ( różnice i podobieństwa), zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska mobbingu, kary porządkowe- obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika.

Poruszane kwestie wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników, wynikiem czego wykład przekształcił się w pasjonującą debatę.

Zarząd ZZG

Kilka zdjęć ze szkolenia.