Szkolenie Komisji Rewizyjnej

news21W dniach 16-18 marca 2011r w Ośrodku „Ogrodzisko” w Wiśle odbyło się szkolenie Członków Komisji Rewizyjnych i Członków Zarządu. Organizatorem szkolenia była Fundacja Na Rzecz Intergracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy.Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. reprezentowały 3 osoby.

1/ Anna Kozak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2/ Małgorzata Libera – Członek Komisji Rewizyjnej
3/ Zdzisław Cichosz – Wiceprzewodniczący ZZG

Szkolenie prowadzili trenerzy z Rady Krajowej ZZG w Polsce Bernadetta Rother i Jerzy Hubka.

Tematem szkolenia było:
– uprawnienia i obowiązki Komisji Rewizyjnej
– organizacja pracy Komisji rewizyjnej
– protokoły i zalecenia Komisji rewizyjnej
– podstawy rachunkowości
– budżet związkowy
– przechowywanie dokumentów księgowych
Trenerzy prowadzili szkolenie bardzo merytorycznie i rzeczowo.
Spotkania przebiegały w bardzo miłej i sympatycznej. Wniosły do naszej działalności dużo nowych wiadomości i rozwiązań. Zdjęcia ze szkolenia dostępne w Galerii.