„Szczęść Boże” Górnicy!

news18Z okazji Święta Górniczego Związek Zawodowy Górników składa najserdeczniejsze życzenia całej załodze Kopalni „Bogdanka” S.A.

– Życzenia Barbórkowe 2010