Stanowisko na temat wzrostu płac !

news15Zamieszczamy wspólne stanowisko Związków Zawodowych działających w Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. dotyczące wzrostu wynagrodzeń w roku 2011 oraz sposobu jego realizacji. Do wglądu tutaj.