Regulamin przyznawania świadczeń z tytułu indywidualnego wypoczynku tzw. ,,Grusza”