Protokół – wybory

news1Zamieszczamy protokół z wyborów uzupełniających na delegatów.

Protokół.