Protokół z wyborów uzupełniających

news1INFORMACJA

Komisja Skrutacyjna powołana do przeprowadzenia wyborów delegatów Związku Zawodowego Górników w Polsce LW „Bogdanka” S.A. informuje, że:
w wyborach uzupełniających w dniu 14.11.2017r delegatami zostali:

Oddział G-1
Szponar Michał

Oddział PST/DOM/GWK
Rzędzian Leszek

Oryginał protokołu wyborów uzupełniających znajduje się w siedzibie Związku.

W imieniu Komisji Skrutacyjnej

Wiceprzewodniczący Zarządu ZZG – Bogusław Szmuc