Protokół Komisji Skrutacyjnej – Lista wybranych Delegatów