Program obchodów Dnia Górnika

Zamieszczamy program obchodów Dnia Górnika.