Potwierdzenie otrzymania pism wystosowanych przez związki zawodowe