Postulat

news15Związki Zawodowe reprezentujące pracowników Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zwracają się do Zarządu z następującym postulatem: Podjęcie przez Zarząd spółki wszelkich działań zmierzających do realizacji nagrody finansowej dla pracowników Spółki lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za wypracowanie zysku w 2010 r.
Załączniki:
– Pismo do Zarządu
– Pismo do Rady Nadzorczej