Porozumienie w sprawie wypłaty nagrody za I półrocze 2019r