Porozumienie w sprawie wypłaty II Raty Nagrody Specjalnej za 2019 rok