Poparcie – Sławomir Mitrus

W związku z przejściem ZSIP do działu BHP, Prezydium ZZG rekomenduje na nowego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Kol. SŁAWOMIRA MITRUS– inspektora działu Przygotowania Produkcji i Dokumentacji Techniczno- Ruchowej ( PPD).

Kol. SŁAWOMIR MITRUS pracował wcześniej w oddziale MD-5 jako ślusarz.

Posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz jest działaczem Grupy Młodych ZZG, wchodzącej w struktury Rady Krajowej ZZG w Polsce.

Prosimy naszych członków o udzielenie poparcia Kol. Mitrusowi na listach społecznych.