Podziękowanie za udział w wyborach do Rady Nadzorczej