Podziękowanie dla Zarządu ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A.