Podziękowania

W mijającym roku Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA czynnie wspierał Lokalne Organizacje i Stowarzyszenia:
– Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej,
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
– Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,
– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Janowicy,
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach.
Dziękujemy za życzenia Świąteczne i deklarujemy dalszą współpracę.