Pismo Związków zawodowych do Ministra Aktywów Państwowych