Pisma

Publikujemy Pismo z Rady Krajowej ZZG oraz  Związków Zawodowych LW „Bogdanka” SA skierowane do Premiera Rządu RP oraz Wiceministra Finansów Artura Soboń dotyczące „Polskiego Ładu”.