Ogłoszenie z Korporacji Gwareckiej dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych ( PPK) do informacji pracowników