Ogłoszenie – PZU

news1Uwaga pracownicy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

W miesiącu lutym i marcu 2013 r. istnieje możliwość przystąpienia do grupowego dobrowolnego
ubezpieczenia w PZU Życie SA bez karencji.

Promocja dotyczy zniesienia karencji do świadczeń z tytułu zgonów oraz urodzenia się dziecka.

Do świadczeń dodatkowych z tytułu leczenia szpitalnego, ciężkich chorób ubezpieczonego i współmałżonka
czy operacji chirurgicznych zastosowanie mają karencje na zasadach jak dotychczas.

Zainteresowani Pracownicy mogą podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w siedzibie
Związków Zawodowych LW BOGDANKA SA w Bogdance

ulotka PZU P PLUS.