Ogłoszenie dotyczące masówek w/s zmian w ZUZP

Związki Zawodowe działające w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. organizują masówki na poszczególnych Polach w/s zmian w ZUZP odnośnie deputatu węglowego dla emerytów oraz przyszłych emerytów.