Ogłoszenie

news1Dla rodziców dzieci 5-letnich uczęszczających do klasy „0”.

Osoby, które nie otrzymały ekwiwalentu na tzw. „przybory szkolne” mają możliwość zwrócenia się do Prezesa Zarządu z podaniem wraz z dołączonym zaświadczeniem ze szkoły lub przedszkola o uczęszczaniu dziecka w roku 2014/2015 do klasy „0”.

PILNE – do 30.01.2015r.

Załącznik do pobrania:
– podanie