Ogłoszenie

news17Związek Zawodowy Górników informuje, że w dniach od 30.11.2016r. do 20.12.2016r. będą wydawane paczki mikołajkowe dla dzieci członków ZZG urodzonych w latach 1998 – X.2016r.
W przypadku członkostwa dwojga rodziców, przysługuje jedno świadczenie.
Paczki nieodebrane w terminie zostaną przekazane na cele charytatywne.

Zapraszamy również po odbiór kalendarzy.