Ogłoszenie!

news14W wyniku braku porozumienia na linii Zarząd Spółki – Strona społeczna, a w szczególności obawy o miejsca pracy. W oparciu o Art. 25 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55, poz, 236 ze zm.) oraz ustawę – Prawo do zgromadzeń (Dz. U. z 2013r. poz. 397 ze zm.) Związki Zawodowe działające przy Spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., postanowiły zorganizować pikietę protestacyjną w dniu 22.07.2015r.

Zwracamy się do załogi o czynny udział w pikiecie!!!
„Nic o Nas Bez Nas”

Miejsce pikiety – plaac przed budynkiem Zarządu Spółki
Rozpoczęcie pikiety – godz. 9:00