Odpowiedź Związków Zawodowych na pismo dotyczące spotkania z Członkami Zarządu

news1

 

Przedstawiamy stanowisko Związków Zawodowych LW „Bogdanka” S.A. dotyczące pisam z dnia 12.07.2017 przesłanego przez Zarząd Enea S.A.

Skan cz. 1
Skan cz. 2