Odpowiedź Zarządu Spółki LW „bogdanka” na pismo związkowe z dnia 2.11.2021r