Odbiór węgla w naturze dla pracowników Kopalni

Zamieszczamy komunikat dla pracowników Kopalni