Nowe stawki świadczeń statutowych

Nowe stawki świadczeń statutowych obowiązujące od dnia 1.04.2018