Nowe stawki płac!

news1Zamieszczamy protokół dodatkowy Nr 45 do zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
Nowe stawki płac zasadniczych od 1 marca 2012r.

strona 1
strona 2
strona 3