Nekrolog

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu Rodzinie i Bliskim
z powodu tragicznej śmierci Świętej Pamięci Jarosława Gorzelaka
składa
Zarząd ZZG w Polsce LW „Bogdanka” SA