Kurs Górnika

news1

WAŻNE

Ze względu na fakt, że wiele osób pracujących na naszej kopalni nie ma możliwości dokształcenia w zakresie zawodowym, Związek Zawodowy Górników w Polsce LW
„Bogdanka” S.A. podjął działania, żeby  nasza załoga mogła  zdobyć niezbędne kwalifikacje.  Otwiera się szansa, aby uzupełnić  swoje wykształcenie

Zgodnie z planem w miesiącu wrześniu ma ruszyć kurs górnika prowadzony przez Centrum Kształcenia „PRYMUS” w Radlinie.

Zajęcia będą prowadzone na terenie naszej kopalni w soboty i niedziele (2 razy w miesiącu) od września do marca 2015r, następnie będzie wyjazd (na Śląsk) na zajęcia praktyczne, egzamin wewnętrzny i państwowy.

Zakłada się , że w sumie nauka będzie trwała 6 miesięcy .

Po uzyskaniu zgody od Zarządu Kopalni (wynajem pomieszczeń) planujemy zapisy od dnia 15 lipca 2014r w siedzibie Związku Zawodowego Górników LW „Bogdanka” S.A. tel. 56-95, 56-97

Uwaga!!
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie będziemy weryfikować listę chętnych po zasięgnięciu opinii kierowników oddziałów.

Przy zapisach należy złożyć: kwestionariusz osobowy i podanie (dostępne w siedzibie ZZG lub poniżej).

Kliknij i pobierz potrzebne dokumenty.