Kształcenia PRYMUS prowadzi rekrutację zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie w systemie zaocznym