Komunikat dla załogi Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.