Kalendarium wyborcze ZZG w Polsce LW „Bogdanka” S.A.

Wybory Delegatów w dniu 7.11.2017r

na wszystkich polach jednoczenie w godz. 500– 2200

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze –  Marzec 2018r.

Lista Kandydatów na Delegatów ZZG