Informacja – sprzęt rehabilitacyjny

news1Podczas IV Balu Charytatywnego zebrano kwotę 15.790zł, która została rozdysponowana w następujący sposób:

1. 5000zł zostało przeznaczone na zakup inwalidzkiego wózka spacerowego dla Dawidka.

2. 5000zł przekazano na zakup elektrycznego łóżka rehabilitacyjnego,
– materaca rehabilitacyjnego do łóżka,
– stetoskop internistyczny
Sprzęt został zakupiony dla chorej Weroniki.

3. Pozostała kwota zostanie przekazana na operację oka chorego Olka, która odbędzie się w miesiącu czerwcu. Koszt operacji jednego oka to kwota 8000zł.

Faktury zakupu w/w sprzętu znajdują się w siedzibie ZZG.
Przewodniczący ZZG – Zdzisław Cichosz